Програма

Панел 1: Българският град – интелигентен и иновативен, ефективно използващ своите ресурси
Интелигентни градски решения в българските градове - мисия възможна. Иновативни проекти за ефективно използване на ресурсите  в настоящия и в следващия програмен период на мерките за Градска Среда. Новия закон за ПЧП и възможностите който даваза изграждане и управление на градската инфраструктура.

Модератор: Венета Кръстева, управляващ партньор, Градът Медиа Груп

Участници:
Лиляна Павлова
, министър на регионалното развитие и благоустройството
Тодор Попов, председател на НСОРБ, кмет на гр. Пазарджик
Менда Стоянова, председател на икономическата комисия  в НС
Арх. Илко Николов, председател на Общински съвет Пловдив
Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие. Презентация
Висенте Себастиан Алапонт, директор „Инфраструктура”, ETRA Group. Презентация
 

Панел 2: Транспорт и мобилност
Проекти за интергриран градски транспорт - от трафик към мобилност: предизвикателства при решаване на проблемите с градския трафик. Добри практики в сферата на управление на транспорта - иновативни решения. Възможности за финансиране.

Модератор: Деян Тодоров, Градът Медиа Груп

•14.00 ч. – 14.45 ч.
Участници:
Любомир Христов,
заместник-кмет по транспорта в Столична община
Александър Държиков, заместник-кмет по транспорта, сигурността и обществения ред на Пловдив
Висенте Себастиан Алапонт, директор „Инфраструктура”, ETRA Group. Презентация
Радостина Петрусенко, главен сътрудник по УЕПП в ГД „Програмиране на регионалното развитие“ в МРРБ
Атанаска Николова, зам.-кмет по eвропейски политики и околна среда на община Бургас. Презентация

•14.45 ч. – 15.30 ч.
Участници:

Бояна Делчева, началник-отдел „Транспорт“ в община Стара Загора. Презентация
Стийн Уитерхеген, директор за Централна и Югоизточна Европа в Barco. Презентация
Красен Хинков, директор „Нови пазари и иновации”, Мтел

 

 Кафе пауза

Панел 3: Управление на ресурсите в града
Планове и програми в сферата на осветлението. Съвременни технологични решения. Интелигентни решения за улично осветление. ВиК сектор и прилежаща инфраструктура. Възможности за финансиране и публично-частно партньорство. Технологии за интелитгентно управление на потреблението.

Модератор: Райна Дормишкова, Градът Медиа Груп

•16.00 ч. – 16.40 ч.
Участници:
Таня Христова,
кмет на община Габрово
Георги Икономов, кмет на община Банско
Николай Момчилов, заместник-кмет на община Карлово
Хасан Азис, кмет на община Кърджали
Висенте Себастиан Алапонт, директор „Инфраструктура”, ETRA Group. Презентация

•16.40 ч. – 17.30 ч.
Участници:

Надя Данкинова,изпълнителен директор на фонд за устойчиво градско развитие на София. Презентация
Любомир Христов, заместник-кмет по транспорта в Столична община
инж. Иван Илиев, р-л направление „Обособени строителни дейности“, „Станилов“ ООД
инж. Петко Цветанов, директор „Развой и иновации“, „Улично осветление“ЕАД. Презентация
 

Проект от:

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на: