Форум "Градът" 2012, 2 октомври, Шератон Хотел, Зала Средец, София

Форум Градът 2012 from Градът Медия Груп on Vimeo.

Под патронажа на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова

Стратегически партньор: Национално сдружение на общините в Република България

Демографията на България се движи обратно на световната: населението намалява, а работната сила се свива още по-бързо заради застаряването и емиграцията на икономически активните хора. Големите градове обаче се движат по друга писта. От пет областни центъра, в които населението се е увеличило с между 0 и 10.3%, четири са в категория над 100 хиляди жители. Няма изненада – това са столицата и следващите три по размер.

Концентрацията на хора в големите градове увеличава икономическата им ефективност. Но напряга градските бюджети, способността да се предоставят обществени услуги и обществената инфраструктурата да се поддържа в добро състояние.

ФОРУМ ГРАДЪТ цели да подпомогне националните, местните власти и бизнеса да работят по-добре заедно за осигуряването на по-високо качество на живот и по-благоприятна среда за инвестиции и създаване на нови работни места. Еднодневната конференция ще събере основните играчи в предоставянето на местни обществени услуги – общините и ютилити компаниите, с техните сподвижници в централната власт и бизнеса, за да помислят заедно върху това как да увеличат конкурентоспособността на градовете и да ги направят по добри места на живеене чрез правилно насочени публични и частни инвестиции.